Tap to Read ➤

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
kavya L
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಅದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ನೀವು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಬೋಧನೆಯು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಇಂದು ನಾನು ಏನಾಗಿರುವೆನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ನಾನು ಇಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಿಡಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಮೇಣದಬತ್ತಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
Add Button Text