ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು... ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ

By Nishmitha B

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು... ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 12,2018ರಂದು ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಿಕೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸುವ ಸಮಯ. ಕೆರಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡಾ ಒಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್

ಈ ಪ್ರಮುಖ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡಿ
 

ಈ ಪ್ರಮುಖ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡಿ

1 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್

2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವಾಲ್ಯು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್

3 ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್

4 ಚದರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ ನಿರ್ಣಯ

5 ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

6 ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು

7 ಸಮಗ್ರತೆ

8 ಬೀಜಗಣಿತದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್

9 ಎಲ್‌ಪಿಪಿಯ ವಿಧಗಳು

10 ಅಸ್ಥಿರ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹಂಚಿಕೆ

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1 ಕೊಸೆಕ್ ^ -1 (ರೂಟ್ 2) ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ

2 ಒಂದು ವೇಳೆ A ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚದರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜತೆ |A A| = ೮. ಹಾಗಿದ್ರೆ |A A| ಮೌಲ್ಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ

3 ಕೊಲ್ಲೈನರ್ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ

4 ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಘಟಿತ ಅಕ್ಷಗಳ ಜತೆ ಸಮಕೋನ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಲೈನ್‌ನ ನೇರ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1 ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ಚದರ ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಕೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಗಳು (k, 0), (4,0) ಮತ್ತು (0,2) ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ

2 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೋಲ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

3 ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಟಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 

ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1 A ಅಲ್ಲಿರುವ Rನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ R = [(a,b):a<=b]. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸೀವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟೀವ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ

2 y ಅಕ್ಷದ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯದ 3 ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಲಯಗಳ ಕುಟುಂಬದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ

3 ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದ ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಮಾತೃಕೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, AB = BA ಹೀಗಿದ್ದರೆ, AB ಮಾತೃಕೆ ವಿವರಿಸಿ

4 ಎರಡು ಡೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. f:N->R ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ f(x) = 4x^2 + 12x + 15 ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಎಫ್ ಎಫ್ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ S, f:N-> S ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ F ನ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಹುಡುಕಿ

2. ಒಂದು ಆಯತದ ಉದ್ದ X . ಇದು 5cm / ನಿಮಿಷದ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗಲ y ಯು 4cm / minute ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಕ್ರ x = 8cm ಮತ್ತು y = 6cm, ಪರಿಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯತದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಹತ್ತು  ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಹತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1 ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸಿ | x x^2 yz y y^2 zx z z^2 xy| = (x-y)(y-z)(z-x)(xy+yz+zx)

2 ಕನಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಟ z = 600x + 400y ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ . x+2y<=12 2x+y<=12 4x+5y>=20 and x>=0, y>=0 ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ವಿವರಿಸಿ

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
CareerIndia presents to you, important marks-wise questions for Kanataka II PUC mathematics exam 2018. Go through them and revise well for the public exam
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Careerindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Careerindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more