ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮಕಾತಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ-18

ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ (ಟಿಜಿಟಿ), ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ (ಪಿಆರ್‌ಟಿ), ಲೋಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 26 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ: 197 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ನೇಮಕಾತಿ

 

ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 07 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆವೇತನ
ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ 04ಎನ್‌ಟಿಟಿ/ಮಾಂಟೆಸರಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪದವೀಧರರಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ರೂ.5200-202001+1900/-
ಟಿಜಿಟಿ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) 01ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಇಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ರೂ.9300-34800+4600/-
ಪಿಆರ್‌ಟಿ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) 02ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಇಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ರೂ.9300-34800+4200/-
ಪಿಆರ್‌ಟಿ (ಹಿಂದಿ) 02ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಇಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ರೂ.9300-34800+4200/-
ಪಿಆರ್‌ಟಿ (ಗಣಿತ) 03ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಇಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ರೂ.9300-34800+4200/-
ಪಿಆರ್‌ಟಿ (ವಿಜ್ಞಾನ) 02ಬಿಎಸ್‌ಸಿ(ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಇಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ರೂ.9300-34800+4200/-
ಪಿಆರ್‌ಟಿ (ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್) 01ಇಂಗ್ಲಿಷ್/ಹಿಸ್ಟರಿ/ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್/ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಇಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು.

ರೂ.9300-34800+4200/-ಪಿಆರ್‌ಟಿ (ಕನ್ನಡ) 01ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಇಡಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ರೂ.9300-34800+4200/-ಪಿಆರ್‌ಟಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್) 01ಬಿಸಿಎ/ಎಂಸಿಎ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ.ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಂ.ಎಸ್‌ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ರೂ.9300-34800+4200/-ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು 01ಡಿ.ಪಿ.ಇಡಿ/ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಯೋಗ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ರೂ.9300-34800+4200/-ಲೋಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ 01 ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಎಸ್‌ಸಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು. ರೂ.5200-20200+1900/-ಆಯಾ (ಮಹಿಳೆ)

 
02ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು. ರೂ.5200-20200+1900/-ಅಟೆಂಡರ್ (ಪುರುಷ) 01ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು. ರೂ.5200-20200+1900/-ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು 01ಬಿ.ಲಿಬ್/ಎಂ.ಲಿಬ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು. ರೂ.20000/-ಆರ್ಟ್/ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೀಚರ್ 01ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್/ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು. ರೂ.20000/-ಆಯಾ (ಮಹಿಳೆ) 02ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅನುಭವವಿರಬೇಕು. ರೂ.10000/-

ವಯೋಮಿತಿ: ಗರಿಷ್ಠ 45

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ

ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ಷಿಪ್, ಜವಾಹರ್ ನಗರ್

ನಾಮ್ಜೋಷಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು-560037

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
Invites applications for the following Teaching and Non-Teaching posts at HAL NEW PUBLIC SCHOOL for the AY 2018-19.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Careerindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Careerindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more