ಗ್ರೇಡ್ -2 ಕಲಬುರ್ಗಿ 44 ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರರು, ಲೆಕ್ಕಿಗ, ಗುಮಾಸ್ತ, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ ವೃಂದದ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೇಡ್-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಚೂರ ಪಡಿಸಲಾದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಖಾಲಿ ಇರುವ 44 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್2,2019 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

 

CRITERIA DETAILS
Name Of The Posts ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ & ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು
Organisation ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
Educational Qualification SSLC
Job Location ಕಲಬುರ್ಗಿ
Application End Date March 2, 2019

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಟ PUC (SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು) ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಗ್ರೇಡ್-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ (Hyd-Kar) ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಮೀಸಲಾತಿಇತರೆ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ.ಮಾ.ಅ. ಯೋ.ಅ. ಒಟ್ಟು
ಪ.ಜಾ 3 1 3 7
ಪ.ಪಂ. 2 2
ಪ್ರವರ್ಗ-1
ಪ್ರವರ್ಗ-2A 1 1
ಪ್ರವರ್ಗ-2B
ಪ್ರವರ್ಗ-3A 1 1
ಪ್ರವರ್ಗ-3B 1 1
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 1 1 1 3
ಒಟ್ಟು 6 3 4 1 1 15

 

ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ವೃಂದ (Non-Hyder-Kar) ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಮೀಸಲಾತಿಇತರೆ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಾ.ಸೈ. ಕ.ಮಾ.ಅ. ಯೋ.ಅ. ಒಟ್ಟು
ಪ.ಜಾ 1 1 2 4
ಪ.ಪಂ. 1 1
ಪ್ರವರ್ಗ-1 1 1
ಪ್ರವರ್ಗ-2A 2 1 1 4
ಪ್ರವರ್ಗ-2B 1 1
ಪ್ರವರ್ಗ-3A
ಪ್ರವರ್ಗ-3B 1 1
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 5 2 1 2 1 11
ಒಟ್ಟು 5 7 6 1 2 1 1 23

ಸ್ಥಳೀಯೇತರ ವೃಂದ (Non-Hyd-Kar) ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ

ಮೀಸಲಾತಿಇತರೆ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಗವಿಕಲ ಒಟ್ಟು
ಪ.ಜಾ 1 1
ಪ.ಪಂ. 1 1
ಪ್ರವರ್ಗ-1 1 1
ಪ್ರವರ್ಗ-2A
ಪ್ರವರ್ಗ-2B
ಪ್ರವರ್ಗ-3A
ಪ್ರವರ್ಗ-3B
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 1 1 1 3
ಒಟ್ಟು 1 2 2 1 6

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ 250/- ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇತರೆ ಪ್ರವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ.500/- ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯುವುದು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ https://kalaburagi.nic.in/ ಗೆ ಹೋಗಿ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
Kalburgi Zilla Panchayat Recruitment 2019 notification has been released on official website for recruitment of Gram Panchayat Secretary Gr-II and Second Division Accounts Assistant Posts.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Careerindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Careerindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more