Essay On Eid Al Adha 2022 : ಈದ್-ಅಲ್-ಅಧಾ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಮಾಹಿತಿ

ಈದ್-ಉಲ್-ಝುಹಾ ಅಥವಾ ಈದ್-ಅಲ್-ಅಧಾ ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗದ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈದ್-ಉಲ್-ಝುಹಾವನ್ನು ಎರಡನೇ ಈದ್ ಅಂದರೆ ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಗಿಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 
ಈದ್-ಅಲ್-ಅದಾ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಲ್ಲಾನ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಆಶಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಈದ್-ಉಲ್-ಜುಹಾವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ದೇವರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'ಈದ್' ಅನ್ನು ರಜಾದಿನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ಅಧಾ' ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈದ್-ಉಲ್-ಅಧಾ ಎಂದರೆ ತ್ಯಾಗದ ರಜಾದಿನ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತ್ಯಾಗದ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ದಿನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಈದ್-ಅಲ್-ಅದಾ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈದ್-ಅಲ್-ಅಧಾ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಸರಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ :

1) ಈದ್-ಉಲ್-ಜುಹಾ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ "ಗ್ರೇಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ" ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್‌ಗಿಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

2) ಇದ್-ಉಲ್-ಜುಹಾ ತನ್ನ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಅಲ್ಲಾನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಇಚ್ಛೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಆದರೆ ದೇವರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

4) ಈದ್-ಉಲ್-ಜುಹಾವನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್-ಉಲ್-ಅಧಾ, ಈದ್-ಅಲ್-ಅಧಾ ಮತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

5) ಅರೇಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಈದ್' ಎಂಬ ಪದವು ರಜಾದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ಅಧಾ' ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 'ಈದ್-ಅಲ್-ಅಧಾ' ಎಂದರೆ ರಜಾದಿನ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗದ ಹಬ್ಬ.

6) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಅಲ್-ಅಧಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಬಕ್ರೀದ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, 'ಬಕ್ರ' ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ - ಇದು ಗಂಡು ಮೇಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದಿ ಪದವಾಗಿದೆ.

7) ಈದ್-ಉಲ್-ಝುಹಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು 12 ನೇ ದಿನದ 10 ನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು "ಧು-ಅಲ್-ಹಿಜ್ಜಾ" ಅಥವಾ "ಝುಲ್ಹಿಜ್ಜಾ" ಮತ್ತು ಇದು ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

8) ಈದ್-ಉಲ್-ಜುಹಾವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

9) ಈದ್-ಉಲ್-ಜುಹಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು '10ನೇ ಧು-ಅಲ್-ಹಿಜ್ಜಾ'ದಂದು ಕೂಟವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಈದ್-ಅಲ್-ಅಧಾವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
Eid al adha is celebrated on july 9 and 10. Here is the information to write essay on festival in kannada.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X