Independence Day 2022 Quiz : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಭಾರತವು ಇಂದು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕುರಿತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೀವೂ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ.

 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ನಿಮಗೊಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

1. ಈ ವರ್ಷ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ:

(ಎ) ಭಾರತವು 74 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ
(ಬಿ) ಭಾರತವು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ
(ಸಿ) ಭಾರತವು 70 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ
(ಡಿ) ಭಾರತವು 74 ಹಾಗೂ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ

ಉತ್ತರ :
ವಿವರಣೆ: ಈ ವರ್ಷ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತವು 74 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

2. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ?

(ಎ) ಧ್ವಜದ ಉದ್ದದ ಉದ್ದದ ಅನುಪಾತವು 3: 2 ಆಗಿರಬೇಕು
(b) ಧ್ವಜದ ಅಗಲದ ಉದ್ದದ ಅನುಪಾತವು 3: 2 ಆಗಿರಬೇಕು
(ಸಿ) ಧ್ವಜದ ಎತ್ತರದ ಉದ್ದದ ಅನುಪಾತವು 2: 3 ಆಗಿರಬೇಕು
(ಡಿ) (ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಎರಡೂ

ಉತ್ತರ: ಡಿ
ವಿವರಣೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಆಯತಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಧ್ವಜದ ಉದ್ದ (ಅಗಲ)ದ ಉದ್ದದ ಅನುಪಾತವು 3: 2 ಆಗಿರಬೇಕು.

3. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

(ಎ) ಪುರಾಣ ಕಿಲಾ, ದೆಹಲಿ
(ಬಿ) ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ, ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿ
(ಸಿ) ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ, ಆಗ್ರಾ
(ಡಿ) ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್, ನವದೆಹಲಿ

ಉತ್ತರ : ಬಿ
ವಿವರಣೆ: 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ರಂದು ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಲಾಹೋರಿ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಳೆ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

4. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?

(ಎ) ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್
(ಬಿ) ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್
(ಸಿ) ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀ
(ಡಿ) ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್

ಉತ್ತರ : ಸಿ
ವಿವರಣೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1945 ರಿಂದ 1955ರವರೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

5. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಡೊಮಿನಿಯನ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್-ಜನರಲ್ ಯಾರು?

(ಎ) ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್
(ಬಿ) ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ
(ಸಿ) ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಆಮಡೆಡ್ಕರ್
(ಡಿ) ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

ಉತ್ತರ :
ವಿವರಣೆ: ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಗಳ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

6. "a tryst with destiny" ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ?

(ಎ) ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
(ಬಿ) ಪಂ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
(ಸಿ) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ
(ಡಿ) ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್

ಉತ್ತರ : ಬಿ
ವಿವರಣೆ: ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಭಜನಾ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು?

(ಎ) ಮೆಕಾಲೆ ಯೋಜನೆ
(ಬಿ) ಅಟ್ಲೀ ಪ್ರಕಟಣೆ
(ಸಿ) ಮಾಂಟಗು-ಚೆಲ್ಮ್ಸ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
(ಡಿ) ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ

ಉತ್ತರ : ಡಿ
ವಿವರಣೆ: ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ 1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಸರಾಯ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಭಜನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.

8. ಬನಾರಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1905ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು?

(ಎ) ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ
(b) ದಾದಾಭಾಯಿ ನಾರೋಜಿ
(ಸಿ) ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್
(ಡಿ) ಅರಬಿಂದೋ ಘೋಷ್

ಉತ್ತರ :
ವಿವರಣೆ: ಬನಾರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವು (1905) ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

9. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು?

(ಎ) 10 ಏಪ್ರಿಲ್, 1917
(ಬಿ) 13 ಏಪ್ರಿಲ್, 1918
(ಸಿ) 9 ಏಪ್ರಿಲ್, 1916
(ಡಿ) 13 ಏಪ್ರಿಲ್, 1919

ಉತ್ತರ : ಡಿ
ವಿವರಣೆ: ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವು 13 ಏಪ್ರಿಲ್, 1919 ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲೆವ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 1919 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಮೃತಸರದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು.

10. ಸೂರತ್‌ನ ತಾಪ್ತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ 1907 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು?

(ಎ) ಫೆರೋಜೆಶಾ ಮೆಹ್ತಾ

(ಬಿ) ದಾದಾಭಾಯಿ ನಾರೋಜಿ

(ಸಿ) ಲಾಲಾ ಹರದಯಾಳ್

(ಡಿ) ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ

ಉತ್ತರ :

ವಿವರಣೆ: 1907 ರಲ್ಲಿ ತಾಪ್ತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವು ಫೆರೋಜೆಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

11. ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು?

(ಎ) 1919

(ಬಿ) 1920

(ಸಿ) 1921

(ಡಿ) 1922

ಉತ್ತರ : ಬಿ

ವಿವರಣೆ: ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು 1920 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

12. ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು?

(ಎ) 3 ಮಾರ್ಚ್, 1930

(ಬಿ) 5 ಮಾರ್ಚ್, 1931

(ಸಿ) 5 ಏಪ್ರಿಲ್, 1931

(ಡಿ) 15 ಏಪ್ರಿಲ್, 1930

ಉತ್ತರ : ಬಿ

ವಿವರಣೆ: ಮಾರ್ಚ್ 5,1931 ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
Here we are giving basic general knowledge questions and answers on independence day.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X