JEE Main 2022 Preparation Tips : ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ), ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಐಐಟಿಗಳು, ಎನ್‌ಐಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅನುದಾನಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಸಿಎಫ್‌ಟಿಐ) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 
ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

1. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಿ: ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿರಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, JEE ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಿ.

2. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ನಿಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ: ಗಡುವು ಇಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು.

4. ಉತ್ಪಾದಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ವಿಚಲಿತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ.

5. ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

6. JEE ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು NCERT ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

7. ಸರಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಬೀತಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಇದು JEE ಮುಖ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

 

8. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.

9. ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಶ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ: ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

10. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ: ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದ ಓದುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಅನಗತ್ಯ ಗಾಬರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

11. ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

12. ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ: ಜೆಇಇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

13. ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.

14. ಉತ್ತಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸೇರಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ತಿರುಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

15. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು: ತ್ವರಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವುದು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

16. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರಿ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಅಂತಿಮ ತಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು :

* ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.

* ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ.

* ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ವಿಷಯದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

* ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

* ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

* ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
Here is the useful tips to prepare for JEE main 2022 exam.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X