Rabindranath Tagore Jayanti 2021: ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ.. ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸಾರಿದವರು. ಅವರ 160ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಇಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

 
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು. ಅವರು 1861ರ ಮೇ 7 ರಂದು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಜೊರಸಂಕೊ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶಾರದಾದೇವಿ. ಟ್ಯಾಗೋರರು ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುದೇವ್, ಕಬಿಗುರು, ಬಿಸ್ವಾಕಬಿ ಮತ್ತು "ಬಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಂಗಾಳ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ಯಾಗೋರರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದದ್ದು ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತು.

1. 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ:

1. 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ:

ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀಡಿದ ಐಕಾನ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ 'ಜನ ಗಣ ಮನ' ದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ 'ಅಮರ್ ಸೋನಾ ಬಾನ್ಲ್ಗಾ' ವರೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟಾಗೋರ್ ಅವರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಸಿಂಹಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು 1951 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ‘ಮಹಾತ್ಮ' ಎಂಬ ಬಿರುದಯ ವ್ಯಕ್ತಿ:

2. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ ‘ಮಹಾತ್ಮ' ಎಂಬ ಬಿರುದಯ ವ್ಯಕ್ತಿ:

ಬಾಪು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತಾಮಹರಿಗೆ 'ಮಹಾತ್ಮ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು 'ಗುರುದೇವ್' ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

3. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಸ್ನೇಹ:
 

3. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಸ್ನೇಹ:

ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ 1931 ಮತ್ತು 1931 ರ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು. ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು. ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದರು, "ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿಯೂ ಆತ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. "

4. ಸಂಗೀತದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾರ್ಡ್

4. ಸಂಗೀತದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾರ್ಡ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮರಾಗಿದ್ದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದವರು. ಗುರುದೇವ್ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ 'ರವೀಂದ್ರಸಂಗಿತ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್-ಬೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಐರಿಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದಿಂದಲೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು.

5. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ:

5. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ:

ಟಾಗೋರ್ 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

6. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಟಾಗೋರ್ ತನ್ನ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದಾಗ:

6. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಟಾಗೋರ್ ತನ್ನ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದಾಗ:

ಮೇ 31, 1919 ರಂದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಟಾಗೋರ್ ತನ್ನ 1915 ನೈಟ್ಹುಡ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ವೈಸ್‌ರಾಯ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ "ಗೌರವದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅವರ ಅಸಂಗತವಾದ ಅವಮಾನದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಅವರ ಅತ್ಯಲ್ಪತೆಗಾಗಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ".

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
Rabindranath tagore jayanti is on may 7. Here is the date, significance and facts about tagore.
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X