ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಸೈನ್ಸ್ (ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ 9 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಕ್ಲೀನಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹರು, ಆಸಕ್ತರು ಜೂನ್ 15, 2017 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ (ರಿಸರ್ಚ್ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್)-1 ಹುದ್ದೆ
ವಯೋಮಿತಿ-ಗರಿಷ್ಠ 55 ವರ್ಷಗಳು
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.136850/- (ತಿಂಗಳಿಗೆ)
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಡೆದು, ಐದು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 6 ತಿಂಗಳು [2626 ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ]

 

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ -3 ಹುದ್ದೆಗಳು
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.125650/- ತಿಂಗಳಿಗೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆಮೂರು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ವಯೋಮಿತಿ: ಗರಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 6 ತಿಂಗಳು

ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ


ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಫೆಲೋ-1 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ರೇಡಿಯೋ ಡಯಾಗ್ನಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ.ಡಿಎನ್ಬಿ/ಡಿಎಂಆರ್ಡಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ವಯೋಮಿತಿ: ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳು
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.78640/- ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 6 ತಿಂಗಳು

ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫಿಸರ್-1 ಹುದ್ದೆ
ವಯೋಮಿತಿ: ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಇನ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ/ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್/ನ್ಯೂರೋರೆಡಿಯಾಲಜಿ/ನ್ಯೂರೋಸೈಕಾಲಜಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್-ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಅನುಭವ.
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.67088/- ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 6 ತಿಂಗಳು

ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫಿಸರ್ (ಲ್ಯಾಬ್)-1 ಹುದ್ದೆ
ವಯೋಮಿತಿ: ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್/ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ/ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್-ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಅನುಭವ.
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.67088/- ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 6 ತಿಂಗಳು

ಬಯೋಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್/ಬಯೋಇನ್ಫರ್ಮೇಟಿಷಿಯನ್-1 ಹುದ್ದೆ
ವಯೋಮಿತಿ: ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಇನ್ ಬಯೋಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್/ಬಯೋಇನ್ಫರ್ಮೇಟಿಕ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್-ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಅನುಭವ.
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.67088/- ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 6 ತಿಂಗಳು

ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಇಇಜಿ/ಸೈಕೋಫಿಸಿಕ್ಸ್)-1 ಹುದ್ದೆ
ವಯೋಮಿತಿ: ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ನ್ಯೂರೋಫಿಸ್ಯಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಡಿಸಿಎನ್ಟಿ). ಜೊತೆಗೆ ಇಇಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನುಭವ
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ.31428/- ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಸೇವಾ ಅವಧಿ: 6 ತಿಂಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಟಿಪಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. [ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ]

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್,
ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2900
ಡಿ.ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560029

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: adbs.project@gmail.com
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ

ಜೂನ್ 15, 2017 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

  English summary
  Applications are invited from the eligible candidates for filling up of the following posts on contract basis for DBT funded Project titled “Accelerator program for Discovery in brain disorders using stem cells (ADBS)”
  --Or--
  Select a Field of Study
  Select a Course
  Select UPSC Exam
  Select IBPS Exam
  Select Entrance Exam

  ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
  Kannada Careerindia

  Notification Settings X
  Time Settings
  Done
  Clear Notification X
  Do you want to clear all the notifications from your inbox?
  Settings X
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Careerindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Careerindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more